บทความ

บริการงานกลึงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากล

งานกลึง เป็นการแปรรูปชิ้นงานโลหะหรือวัสดุอื่นโดยใช้เครื่องมือปาดผิว โดยใช้เครื่องกลึง ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทำงานได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือที่รู้จักกันว่า เครื่อง CNC

อ่านเพิ่มเติม

เพราะเหตุใดงานโลหะถึงมีความสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรม

งานโลหะ ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการก่อสร้างและผลิตชิ้นงานต่างของอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากงานโลหะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอย่างเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์

อ่านเพิ่มเติม

ชัยเมททอล ผู้นำด้านการผลิตชิ้นงานโลหะคุณภาพมาตรฐาน

การผลิตหรือสั่งทำชิ้นงานโลหะ โดยกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มิลสิ่ง เจียรกลม เจียรราบ ไวคัต การรีตเกลียว จะต้องอาศัยผู้ที่มีความชำานาญรวมไปจนถึงความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีในการผลิตตั้งแต่การออกแบบ ขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของชิ้น

อ่านเพิ่มเติม

การรีดเกลียวโลหะมีกระบวนการทำงานอย่างไรและมีชนิดใดบ้าง

การรีดเกลียว เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดเกลียวที่ผิวนอกของชิ้นงานโดยเกลียวถูกสร้างบนชิ้นงานโดยอาศัยแรงกดจาก ลูกรีดเกลียว หรือดาย (Die)ลงบนผิวของวัสดุ

อ่านเพิ่มเติม